Kereskedelmi szolgáltatáshoz kapcsolódó
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Szolgáltató minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, minőségi szolgáltatást nyújtson.

A következő Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pontok szerint járunk el olyan esetekben amikor Ön megrendeli a kiválasztott terméket, ezért kérjük gondosan olvassa el.
Jelen szerződés a weboldalunkon keresztül történő vásárlás eseteiben érvényes.
A következő dokumentum elektronikus formában érhető el weboldalunkon.
Minden olyan esetben amikor Ön elektronikus úton rendel meg egy terméket a következő Általános Szerződési Feltételek lépnek életbe.


Fogalmak

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy
Vállalkozás: aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.
Áru: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), az ingatlan, a szolgáltatás, továbbá a vagyoni értékű jog,

Végfelhasználó: a Fogyasztó, vagy Vállalkozás közvetlen, vagy közvetett megbízója, aki a szerződés szerinti berendezéseket ténylegesen használni fogja.


Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

Electric Gate KFT
Cégjegyzék szám: 01 09 331458
Adószám: 26547840-2-43
E-mail cím:
Weboldal: https://protecokapunyito.hu

Telefonszám: +36 1 2054166
Mobiltelefonszám: +36 20 433 5510
Cím: 1181 Budapest, Üllői út 343.

továbbiakban: Szolgáltató

és a Szolgáltató által üzemeltetett
https://protecokapunyito.hu

nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztó, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, egyéb nem természetes személyek
(a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.


1. Az ÁSZF hatálya, általános információk

1/a.)
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan távollévők között történő kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://protecokapunyito.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül történik.
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A weboldalon keresztül történő megrendelést, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza.

1/b.)
A Szolgáltató weboldalán történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel (e-mail) vagy a Szolgáltató telefonszámán leadatott megrendeléssel lehetséges, amelyet a jelen ÁSZF szabályoz.
A weboldal nem webshopként üzemel, ezért azon regisztrálni, kosárfunkciót használni nem lehetséges a megrendeléseket a fenti módokon tudja megvalósítani.

1/c.)
A Szolgáltató weboldalának szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni regisztráció nélkül, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1/d.)
Az elektronikus úton történő megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig bármely Fél által módosítható, illetve lemondható bármiféle következmény nélkül, kivéve az egyedileg gyártott az Ügyfél kifejezett kérésére készített termékek, amelyek legyártáshoz, beszerzéséhez előleg, vagy a termék teljes díjának átadása szükséges, és a gyártásra küldés után nem módosítható.
Ilyen esetekben, ha az Ügyfél lemondja a megrendelését köteles a gyártáshoz kapcsolható költségeket finanszíroznia, amelynek az előleg vagy a termék teljes díja szolgál letéti díjként. Amennyiben nem történik előlegezés, vagy a termék kifizetése, úgy a Szolgáltató számla kiállítására és annak összegére jogosult.
A módosításra és lemondásra telefonos úton, valamint elektronikus úton van lehetőség.
A Felek közötti jelen szerződés az áru megvásárlásával vagy előleg kifizetésével jön létre.
Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévő felek között megkötött szerződésnek.
A Felek között az áru megvásárlásával létrejött szerződés szerint kiállított számlát a Szolgáltató 5 évig iktatja.
A weboldalon feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.

1/e.)
Egyedileg legyártott terméket kizárólag a megadott paraméterek alapján tudjuk elkészíteni.
Egyedileg legyártott terméknek minősülnek a garázskapuk, garázskapurugók, bovden kötelek, kábelek és minden olyan termék, amelyet az Ügyfél kérésére kell méretre igazítani, gyártani.
A paraméterek megadását a kért formában az Ügyfélnek szükséges elküldenie írásos megrendeléssel a Szolgáltató vagy annak megbízottja által kért formában.
A nem helyesen vagy nem a kért formában megküldött paraméterek esetén, a termék legyártásra nem kerül.
Amennyiben az Ügyfél ennek ellenére ezt kifejezetten kéri, vagy nem mutat hajlandóságot a paramétereket a Szolgáltató által kért formában elküldeni, de a termékre igényt tart és az általa megadott paraméterek, vagy bármely más körülményből eredő hibásan teljesül arra Szolgáltató felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható.
Egyedileg legyártott termék rendelése kizárólag a termék előre finanszírozásával történhet. Ettől a Szolgáltató saját belátása szerint eltérhet.
Amennyiben telefonon adja meg a kért terméket a Szolgáltató vagy annak megbízottja, megbízottjai írásos formában igazolják vissza a bediktált adatokat.
Rosszul, hibásan megadott paraméterek alapján legyártott termékeket másra cserélni, kicserélni, annak vételi árát visszaigényelni nem lehet.
Az erre irányuló intézkedések jogi alapját a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) C pontja szabályozza.


2. Regisztráció

2/a.) Fogyasztóknak nincs szüksége előzetes regisztrációra az oldalról történő megrendeléshez, azonban a számlázáshoz később szükségünk lesz a vásárló nevére és címére, futárszolgálattal történő szállítás esetén pedig az e-mail címére és a telefonszámára is.
Cégek esetében (nem viszonteladó, telepítő, hanem végfelhasználóként történő vásárlás) szükséges a cég adószámának megadása is.

2017. Január 1.-től életbe lépő változtatás a 2007.évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 169.§ dc) pontja szerint 100 000 Ft ÁFA tartalommal rendelkező számla esetén adószámmal rendelkező vásárlók, Ügyfelek esetén kötelező feltüntetni azt a kiállított számlán.


2/b.) Viszonteladó / Telepítő partnereink esetében előzetes regisztráció lehetőségét biztosítjuk, amelyet a Szolgáltató e-mail címén (info@protecokapunyito.hu) vagy központi telefonszámán (+36 1 205 4166) tehetnek meg a következő adatok megadásával:

– cégnév
– képviselő neve
– székhely címe
– szállítási/postázási cím
– adószám
– telefonszám
– e-mail cím
– tevékenység megnevezése

Kötelezettséget a regisztrációval a Felek nem vállalnak, az csak a gyorsabb Ügyintézést, illetve egyedi kedvezmények megállapítását segítik elő.

2/c.) A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból származó szállítási késedelem, egyéb probléma, hiba, különösen a személyre gyártott termékek esetében.


3. Megrendelés

3/a.)
A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, a Szolgáltató honlapjáról letölthető, lehet részletesen megismerni. Ezek a dokumentumok kifejezetten szakemberek részére készített dokumentumok, azok megértéséhez szakképesítésre lehet szükség. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben weboldalunkon vagy egy termék adatlapján nem szerepel. használati utasítás vagy egyéb információ kérje a vásárlás előtt kollégáink segítségét, vagy a megvásárolni kívánt termék műszaki leírását.
Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük, e-mailben elküldjük. Amennyiben a weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A weboldalon feltüntetett információk elírását, tévedésének jogát fenntartjuk. Alkatrészek beszereléséről való információkat

3/b.)
A termékek vételára nem tartalmaz további szolgáltatásokat, illetve a kiszállítás költségét.

3/c.)
A Weboldalon feltüntetett árak bruttó összegűek és a 27% ÁFA-val növelt eladási árak.

Az oldalon a termékek díja lista és általános kedvezményes árakon vannak feltüntetve.
Az általános kedvezményes árak Akció vagy jelenlegi ár felirattal vannak feltüntetve.
A weboldalon feltüntetett kedvezményes árakra nem áll módunkban további kedvezményeket biztosítani, sem magánszemélyeknek sem regisztrált telepítőknek, viszonteladóknak. Bármilyen más kedvezményt kizárólag lista árból tudunk biztosítani.
A weboldalon feltüntetett árak kizárólag személyes vásárlás vagy rendelés esetén érvényesek, üzembe helyezési díj nélkül.
Egyéb szolgáltatás nyújtás esetén ideértve például egy termék beépítését, beüzemelését a Weboldalon feltüntetett termék árak nem érvényesek, kivéve, ha azt a Szolgáltató a megrendelés során jóváhagyja.
Ilyen esetekben a Szolgáltató egyedi árajánlatot készít az Ügyfélnek, amelyet jelen ÁSZF nem szabályoz.

3/d.)
A Weboldalon található termékek árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.
A termék(ek) ára, a megrendelés pillanatában feltüntetett árra vonatkozik.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő téves ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Javasoljuk,hogy a termék paraméterei alapján válasszon és ne a termék elnevezésére hagyatkozzon.
Az oldalon feltüntetett termékképek illusztrációk, azok a képen látottaktól méretben, illetve egyes monitorok színbeállítások miatt a valóságtól eltérhetnek. Bizonyos esetekben a termékképeken látható szett összeállítások (verzió váltás, kiegészítő váltás végett) változhatnak.

3/e.)
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Olyan esetekben amikor az Ügyfél pontatlan vagy hibás adatokat adott meg a Szolgáltató a hatásköréig mérten igyekszik minél hamarabb azt pontosítani, vagy korrigálni, hogy az se az Ügyfélnek se a Szolgáltatónak plusz költségébe ne kerüljön.

3/f.)
Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


4. Megrendelt termék átvétele

A megrendelt termékeket következő módokon tudja átvenni:
– Személyes átvétel
– Házhoz szállítás

4/a.) Személyes átvétel
Személyes átvétel lehetőségét Szaküzletünkben biztosítjuk, ahol a megrendelés visszaigazolását követően a megrendelt termék átvételének idejéről való tájékoztatás (amely történhet e-mailben, telefonon és szóban) után nyitva tartási időn belül átveheti a terméket.
A személyes átvételnél szükséges termék átvételéhez a megadott adatok közül kollégáinknak a Megrendelő nevét és Telefonszámát megadnia.
Ennek hiányában a Szolgáltató nem adja ki, a kívánt terméket, azonosítás hiányából eredendően, különösen előre fizetett termék esetén.
Előre fizetett termék esetén a számla vagy a kapott megrendelőlap felmutatása kötelező az Ügyfél részéről.
A személyes átvételre való tekintettel, a személyesen, üzletünkben történő átvétel vagy vásárlás nem minősül távollévő felek között megkötött szerződésnek, mivel az Ügyfél a kívánt terméket megtekintheti, átnézheti, illetve abban az esetben, ha másik termékre van szükséges a vásárlás előtt cserélheti.
A megrendelt termékeket a megrendeléstől számított 3 munkanapig foglaljuk a megrendelőnek.

4/b.) Házhoz szállítás
Termékeinket az egész ország területén házhoz szállítjuk.
Szállítási határidőt a termék raktárkészleten való megléte esetén a megrendelés visszaigazolásától számított 1-5 munkanap.
A következő munkanapi kiszállításra abban az esetben van lehetőség, ha a termék készpénzes utánvéttel rendelt termék, raktárkészleten megtalálható és a megrendelés munkanapokon 15:00 óráig (szállítás zárásáig) visszaigazolást kap az Ügyfél a megrendeléséről.
Amennyiben a terméket nem tudjuk a megadott határidőn belül szállíttatni, arról a megrendelés beérkezését követően tájékoztatjuk az Ügyfélt. Olyan esetekben, amikor a kért termék szállítása a fentiektől eltér, az Ügyfél a fent meghatározott 1 – 5 munkanaptól eltérően kéri csomagjának szállítását a Szolgáltató ezt egyeztetés után, amennyiben lehetősége van rá megteszi. 

5. Szállítási és fizetési feltételek

5/a.)
A weboldalon feltüntetett árak kizárólag az adott termék árát tartalmazzák. A szállítás költségek külön tételként szerepelnek, amely nincs beleépítve a termékek árába.
A házhoz szállítást a Szolgáltató futár szolgálattal juttatja el az Ügyfélhez.
A Szolgáltató az Ügyfél számára kedvezőbb szállítási feltételek esetén belátása szerint módosíthatja a feltüntetett díjakat.

 

A csomagok szállításának feltételeit a választott futárszolgálat Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

A 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti távollévők között kötött szerződés alapján értékesített áru kézbesítése esetén az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételének lehetőségét szükséges feltüntetni és biztosítani.
Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak ezeket a csomagokat még szükséges elszállítania a Magyar Posta csomagfelvevő pontjára, így ezeket a költségeket fel kell számítania logisztikai díjként.
A felszámolt logisztikai díj összege ÁFA-val növelve összesen 15 000 Ft azaz tizenötezer forint, amelyet minden fizetési mód esetén felszámolásra kerül, független a megrendelés, szállítás módjától és a vásárlás összegétől,
még olyan esetekben is, amikor a csomag ingyenes szállítás megjelöléssel van feltüntetve.
Ingyenes szállítás megjelöléssel megrendelt termékek esetén az alap szállítási díj természetesen jóváírásra kerül.

A Szolgáltató által választott és leszerződött futárszolgálattal történő csomagok kézbesítése általános munkanapokon 8 – 17 óra közötti időszakban történik.
A Szolgáltató által választott és leszerződött futárszolgálattal történő csomagok kézbesítése esetén szállítási díjak tartalmazzák a csomagok biztosítási díját csomagérték alapján szállításonként 100 000 Ft összegig.
A bruttó 100 000 Ft feletti csomagbiztosítási díj a termékek össz összegének 1%-a, amelynek maximum értéke szállítólevelenként bruttó 500 000 Ft.
100 000 Ft feletti csomagbiztosítás igényét a Megrendelőnek szükséges a Szolgáltató felé jeleznie, azonban ennek költsége őt terheli.
A csomag maximum körmérete: 3 méter. Ettől nagyobb csomagot a Szolgáltató csak személyes átvételt tud biztosítani. Ilyen termékek például a sorompók, garázskapuk stb. A Szolgáltató által megjelölt szállítási díjkategóriák a csomag súlyától, körméretétől, a csomag összértékétől függ.
A szállítási díjak mellékletben megtalálható díjak 1 db szállításra és 1 db újbóli kiszállítás kísérletre, a megadott, rögzített címre történő kiszállításra és átvételre vonatkoznak.

Díjmentes szállítás esetében, ha a szállítás során az adott terméket nem veszik át, a Szolgáltató telephelyére átvevő hiányában visszaérkezik a csomag, illetve fentebb írt feltételek nem valósulnak meg az újbóli kiszállítás a futárszolgálat mindenkori listaárain történik. A futárszolgálat mindenkori listaárai a fuvarozással megbízott szolgáltató honlapján megtalálhatóak.
Olyan esetben, különösen az utánvéttel történő rendelés esetén, amikor az Ügyfél vagy annak megbízottja önhibájából adódóan nem veszi át a csomagot, illetve sem a futárszolgálat, sem a Szolgáltató nem éri el az Ügyfelet, a webáruházban a rendelés során megadott elérhetőségeinek egyikén sem 48 órán belül 3 próbálkozás alkalmával, és a csomag a Szolgáltató telephelyére visszakerül kézbesíthetetlenség végett, a Szolgáltató az Ügyfél részére automatikusan a szállítási díj összegének kétszeresét, az utánvét összegének 1%-át, illetve 12 500 Ft kezelési költséget számláz, amelyet az Ügyfélnek átutalással 5 munkanapon belül rendeznie szükséges. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a Szolgáltató automatikusan átadja a követelését az általa megbízott adósságbehajtás-kezelőnek. Ilyen esetekben a megrendelést, a regisztrációt amennyiben volt a Szolgáltató törli, továbbiakban adás-vételi szerződést nem köt vele.

A Magyar Posta által biztosított egyetemes csomagküldő szolgáltatásainak keretein belül, a maximum csomagsúly nem érheti el a 10 kg-ot, körmérete a 3 métert, illetve a csomag formája nem lehet amorf.
Ezek alapján a Szolgáltató által forgalmazott termékek nagy részét a Magyar Posta nem tudja szállítani. Abban az esetben, ha az Megrendelő olyan terméket választ, amelynek a szállítását a Magyar Posta nem képes megvalósítani, úgy automatikusan a Szolgáltató szerződött futárszolgálata szállítja házhoz.
A webáruházban kiírt várható szállítási idők a Szolgáltató szerződött futárszolgálat vállalási idejeit feltételezi, amely alapján az MPL-el történő szállítás 15-20 nappal is eltérhet a kiírttól.

A szállítással kapcsolatos további feltételek és információk, a jelen Általános Szerződési Feltételek Szállítási díjak elválaszthatatlan mellékletében találhatóak meg.

5/b.)
A szállítmányozási cégek adatai:

Név: Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Adószám: 14443103-2-13
Cégjegyzék szám: 13 09 205731
Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.
Postacím: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.
Ügyfélszolgálat címe: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.
Telefon: (+3620) 77-333-99
Fax: (+361 )261-84-72
Weboldala: http://pannonxp.hu/
Pannon XP ÁSZF: http://pannonxp.hu/aszf/

 

Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzék szám: 01 10 042463
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Postacím: Budapest 1540
Ügyfélszolgálat címe: 1062 Budapest, Teréz körút 51-53.
Telefon: (+3620) 767-8282
Fax: (+361 )261-84-72
Magyar Posta ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf

5/b.) Fizetési lehetőségek:

Megrendelés esetén a következő fizetési lehetőségeket biztosítjuk.
Házhoz szállítás esetén:
– Utánvételes vásárlás.
Az áru átvételekor a futárszolgálat által megbízott futárnak a helyszínen tud készpénzben fizetni.
(Csak a Pannon XP futárszolgálatnál)

– Előre utalás.
A termék vételárát a megadott számlázási paraméterekkel a Szolgáltató részére átutalja.
Az átutalás összegének a Szolgáltató rendszerébe és annak feldolgozását követően a futárszolgálat átveszi az Ügyfél által megrendelt és fizetett csomagot, amelyet a megadott szállítási időn belül kiszállítanak.
Előre utalás esetén a szállítás zárásáig beérkezett utalás és feldolgozást követően kerülnek kiszállításra a csomagok.

 

5/c.) Országos csomag szállítási díjak


A Pannon XP futárszolgálat általánosságban a raktáron lévő termékeinket 1 – 3 munkanapon belül szállítják ki.
Ennek a szállítási formának a választása esetén a következő szállítási díjakkal tud kalkulálni, illetve a következő
fizetési módokat tudja választani.

Értékbiztosítás 100 000 Ft-ig Díjmentes
1 – 49 999 Ft közötti összértékű rendelés alap szállítási díja: 2 900 Ft
50 000 – 1 000 000 Ft közöttii összértékű rendelés alap szállítási díja: 3 900 Ft
1 000 000 Ft felett Díjmentes
Készpénzes utánvétdíj 1 905 Ft
 
 

 


 


Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a
335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
3/A. §-a alapján:  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti távollévők között kötött szerződés alapján értékesített áru kézbesítése esetén az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételének lehetőségét szükséges feltüntetni.

A Magyar Posta által nyújtott egyetemes szolgáltatás kereteiben történő csomagküldés esetén
a raktáron lévő termékek szállítási ideje átlagosan 5 – 20 munkanap.
Maximális csomag súly: 10 kg

Értékbiztosítás Nincs
0 – 1,99 kg között 3 308 Ft
2 kg – 4,99 kg között 3 745 Ft
5 kg – 10 kg között 3 975 Ft
Készpénzes utánvétdíj Nincs utánvét lehetőség
Előre utalással

Egyéb díjak:
Logisztikai díj:
15 000 Ft

(A Magyar Posta egyetemes szolgáltatásában nincs lehetőség futárt érkeztetni a felvételi pontra, így kollégáinknak szükséges a csomagokat a posta központba szállítaniuk. Tekintettel a feltételekre, csomagjaink 80%-át nem tudjuk a Postával szállíttatni, így abban az esetben, ha a csomagot nem veszi át a Magyar Posta, automatikusan a szerződött futárszolgálatunkkal szállíttatjuk ki.)

Amennyiben Ön szeretné a szállítást intézni, természetesen lehetőséget biztosítunk rá, ilyen esetekben Önnek kell a szállítást intéznie és dokumentálnia.

5/d Csomag átvétele

Az Ügyfél köteles a csomag kézbesítésekor a futár jelenléte előtt azt megvizsgálni.
Minden gondosságtól független, olyan esetben amikor a csomagon észlelt nyilvánvaló sérüléseket talál az Ügyfél az átvételkor köteles jegyzőkönyv felvételt kérni, illetve megtagadni a sérült csomagolású termék átvételét. Ilyen esetekben a felek, így az Ügyfél is a szerződések teljesítésében kötelesek együttműködően, jóhiszeműen eljárni. Ennek mulasztása esetén, utólagoson, vagy jegyzőkönyv nélkül a Szolgáltató a csomag tartalmának állapotára és esetleges sérüléseire reklamációt nem fogad el. A csomag átvételét követően az Ügyfél köteles a kapott csomag tartalmát átvizsgálni. A felek megállapodnak abban, hogy a kézbesített csomag átvizsgálását az Ügyfél köteles a csomag átvételének napján, de legkésőbb a következő naptári napon kibontani és átvizsgálni. Minden rendelt terméket legyen az házhoz szállítás vagy személyes átvétel (személyes átvétel esetén az Ügyfél jelenlétében) a termékek, csomagok tartalmát a Szolgáltató ellenőrzi. Minden gondosságtól függetlenül olyan esetekben, amikor az Ügyfél a kibontott csomagban hiányt vagy a megrendelt terméktől eltérő tartalmat tapasztal köteles azt a szolgáltató felé azonnal a csomagátvételt követően 1 naptári napon belül jelezni írásban és minél több részlettel segíteni az esetleges hibás teljesítés korrigálását. A felek megállapodnak abban, hogy abban az esetben, ha nem történt hibás teljesítés a Szolgáltatót nem terheli további tájékoztatási kötelezettség. Minden olyan esetben, amikor a fentebb meghatározott felek általi megállapodás határidején kívülre esik a panasz, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el fogyasztóktól sem. Olyan esetekben amikor a csomagot a futárszolgálat nem tudja kézbesíteni (pontatlan cím, pontatlan, rossz elérhetőségek, Ügyfél elérhetetlenség stb.) vagy az Ügyfél nem veszi át a csomagot és az visszakerül a Szolgáltatóhoz, a keletkezett szállítási költségen felül a járulékos többlet költségek is terhelik, amelyet köteles rendezni. Abban az esetben, ha a termék és a fuvardíj már rendezve van annak visszatérítésének összegéből lesznek levonva, a Szolgáltató részére jóváírva. A felek megállapodnak abban, hogyha az Ügyfél felveszi a kapcsolatot akár telefonon, akár írásban a Szolgáltatóval még azelőtt, hogy a csomag a Szolgáltatóhoz visszakerülne, a Szolgáltató megtesz minden olyan szükséges lépést, amellyel további költségterhelés nélkül az Ügyfélhez a csomag, a futárszolgálaton keresztül eljusson.

 


6. Személyes vásárlás

Személyes vásárlásra előzetes megrendelés nélkül, nyitva tartási időnkön belül Szaküzletünkben biztosítunk lehetőséget.
Nem szükséges előrendelni, amennyiben a kívánt termék(ek), szaküzletünk raktárkészletén megtalálható, helyszíni fizetés lehetőségével azonnal elviheti.

6/a,)
Szaküzletben történő vásárlás eseténi fizetési lehetőségek:
– Személyesen készpénzben

Bankkártyás fizetési lehetőség. 2019. november 08.-tól
A terméket Szaküzletünkben az átvételkor bankkártyával tudja rendezni.

Elfogadott bankkártya típusok:

 

Szaküzletünkben a nagyobb biztonság érdekébenérintős” kártyás fizetési lehetőséget biztosítunk, így az arra alkalmas bankkártyákkal és NFC-vel rendelkező telefonokkal tud fizetni.

Szaküzletünkben a nagyobb biztonság érdekében „érintős” kártyás fizetési lehetőséget biztosítunk, így az arra alkalmas bankkártyákkal és NFC-vel rendelkező telefonokkal tud fizetni.

6/b,)
Személyes vásárlás esetén a kívánt terméket az áru kifizetése után elviheti.
Kizárólag szaküzletünkben vásárolt, gyártási hibából származó helytelen működésű terméket áll módunkban 72 órán belül visszavásárolni.
Az ÁSZF ezen pontját a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg.


7. Elállás joga, módja, következményei

Távollévők között kötött szerződés esetén, így különösen a Szolgáltató által üzemeltetett webshopot használó Felhasználók jogainak védelme érdekében, a vásárlást és a megrendelt termék átvételét követően 14 naptári napig indok nélküli elállást biztosít az ide vonatkozó jogok és szabályok betartása mellett az Ügyfél részére.

7/a Általános tájékoztatás elállással kapcsolatosan

Olyan esetekben amikor az Ügyfél a vásárlástól a megrendelést és a termék szállítását, átvételét követően szeretne elállni a távollévők között kötött szerződéseket szabályozó Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve és a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendrendeletben szabályzott módokon 14 naptári napon belül indoklás nélkül megteheti. A Szolgáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli az elállással kapcsolatosan, amely elmulasztása esetén az elállási jog a 14 naptári naptól eltérően 12 hónapra terjed ki. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a tájékoztatást pótolja, úgy a 12 hónapon belüli elállás lehetősége a tájékoztatástól számított 14 naptári nap lesz ismételten. A Felek megállapodnak abban, hogy az elállási jog tájékoztatása jelen ÁSZF szerződés 7. pont és a 7. pont alpontjaiban megtörtént és elfogadottnak, elégségesnek tekintik. A 14 napos elállás gyakorlásához szükséges az erre a célra készített sablon nyomtatványt az Ügyfélnek kitöltenie és visszaküldenie majd ezek után a rendelt terméket vagy termékeket és a hozzátartozó dokumentumokat és minden kiegészítőjét a Szolgáltató felé visszaküldenie. A Felek megállapodnak abban, hogy az elálláshoz szükséges nyomtatványt az Ügyfél vagy elektronikus úton vagy postai úton a termék visszaküldése előtt megküldi annak érdekében, hogy az elállással kapcsolatos ügyintézés folyamata a lehető leghamarabb megtörténjen. A 45/2014. (II.26) Korm. Rendeletben és az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvében megfogalmazottak alapján a 14 napos elállás lehetőségével, Fogyasztónak minősülő Ügyfelek élhetnek. A 14 napos elállási jog lehetőség az Ügyfél számára, hogy a megrendelt és átvett terméket szemrevételezze ugyan azon a módon, ahogyan azt a Szolgáltató személyes vásárlás esetén is megengedné az Ügyfél számára, és az Ügyfél a termék átvételét követően ugyanúgy szemrevételezhetné, ahogyan azt a személyes vásárlás során tehetné meg. Személyes vásárlás során bizonyos termékek (kapunyitómotorok, kapunyitószettek, alkatrészek stb.), becsomagolt dobozolt állapotban találhatóak meg a Szolgáltató szaküzletében, amelyek kibontására, kizárólag megvásárlást követően van lehetősége az Ügyfélnek.  Ebből eredendően 14 napos elállás esetén a termékek csomagolásának eltávolítása, a csomagolás megsértése, a termék beépítése, rendeltetés- és nem rendeltetésszerű használata nem megengedett. Kizárólag olyan termékek esetén tud az Ügyfél a 14 napos elállással élni, amely csomagolása és tartalma új, sértetlen, használatlan, szerelési nyomoktól mentes állapotban van, minden más esetben a termékre amortizációs díj kerül felszámításra. Bővebben jelen ÁSZF 7/b pontjában.A Felek megállapodnak abban, hogy a visszatérítendő vételi árat a Szolgáltató minden esetben utalás formájában az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra utalja vissza, amely a termékek átvételét követően maximum 14 naptári napon belül megtörténik, kivéve olyan esetekben amikor az Ügyfél a kötelezettségeinek, illetve az ezt szabályozó feltételeknek nem tesz eleget.A termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek kell gondoskodnia, annak költségét a Szolgáltatóra nem terhelheti rá.

7/b Elállási jog feltételei

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELVE:
47.)”… A fogyasztónak az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia, ahogyan azt az üzletben engedélyeznék a számára…”
Üzletben történő vásárlás esetén a Szolgáltató a termékek szemrevételezését korlátozottan engedélyezi, bizonyos termékek (kapunyitómotorok, kapunyitószettek, alkatrészek stb.) esetén. A becsomagolt dobozolt állapotban található termékeket  kibontani, a csomagolást felszakítani, megsérteni, az Ügyfél részére a Szolgáltató nem engedi. Ebből eredendően 14 napos elállás esetén a termékek csomagolásának eltávolítása, a csomagolás megsértése, a termék beépítése, rendeltetés- és nem rendeltetésszerű használata nem megengedett. Tehát a Szolgáltató nem engedi, hogy az Ügyfél szét szedje a terméket, hogy felszerelje a terméket, nem helyezheti áram alá, nem kötheti be, nem roncsolhatja a csomagolását, nem roncsolhatja a felszereléshez szükséges módon a terméket, nem veheti használatba, azt a vásárlás elállása esetén a Szolgáltató új használatlan állapotban újra tudja értékesíteni, sérülés mentesen, illetve ilyen esetben a termék megfelel az új termék kifejezés kritériumainak.
Az Ügyfélnek a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napja van arra, hogy a terméket ugyan ilyen módon szemrevételezze és indoklás nélkül visszaküldje a Szolgáltatónak annak figyelembe vételével, hogy a termék túl használatából eredő értékcsökkenéssel felel. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az Ügyfél a vásárolt terméket másként szemrevételezi mint ahogyan azt személyes vásárlás esetén is megtehetné, ahogyan az a fentiekben meg van fogalmazva, például felszereli, használatba veszi, szétszedi, csomagolását tönkre teszi, összepiszkolja, újként már nem eladható állapotot idéz elő a terméknél, úgy annak értékcsökkenésének meghatározását követően a Szolgáltatónak kizárólag a vételár és a szállítási díj csökkentett értékét köteles visszafizetnie. A Felek megállapodnak abban, hogy az újként nem eladható termékek értékcsökkenést a Szolgáltató határozza meg, mivel a Szolgáltatónak van a forgalmazott termékeire gazdasági és szakmai rálátása. A termék visszaküldéséhez a Szolgáltató nem biztosít fuvarozót, így azt az Ügyfélnek saját magának kell visszajuttatni, a csomag tartalmának minőségével az átvételig ő felel. Ebből eredően az elállás gyakorlását és a vételár visszatérítését kizárólag a Szolgáltató általi átvételt követően történhet meg.
A Szolgáltató nem köteles az Ügyfél részére megtérítenie az általa felajánlott legolcsóbb általános szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási módok költségét.

7/c Az elállási jog gyakorlása

Az Ügyfél – abban az esetben, ha Fogyasztó – élni kíván az elállási jogával, köteles a szándékát írásos formában jelen ÁSZF szerződés 10/e pontjában feltüntetett elállási szándék nyilatkozat sablonjának mintájára a Szolgáltató megadott elérhetőségein jeleznie legkésőbb a termék, vagy termékek átvételétől számított 14 naptári napon belül olyan módon, hogy az Ügyfél, a vásárolt termék vagy termékek, átvételének napja beazonosítható legyen. Abban az esetben, ha az elállási nyilatkozat megküldési határidején kívül érkezik meg a nyilatkozat a Szolgáltatóhoz, de az Ügyfél bizonyíthatóan a határidő előtt küldte meg a nyilatkozatot, úgy a határidők betartottnak minősülnek. Az Ügyfél köteles az elállási nyilatkozatának elküldési idejétől számított 14 naptári napon belül a terméket vagy termékeket a jelen ÁSZF-ben körbeírt állapotban és eredeti hiánytalan, sérülésmentes állapotban visszaküldeni. Ennek hiánya vagy az határidők túllépése esetén az Ügyfél nem élhet az elállásjogával. A terméket vagy termékeket a Szolgáltatónak normál csomagként küldje meg a megadott postai címre. A csomagátvétele után a termékek ellenőrzésen esnek át. A Szolgáltató normál esetben a csomag megérkezését követően 14 napon belül a vételár és a normál csomagszállítás díját az Ügyfél részére a megadott bankszámlaszámra visszautalja. Olyan esetekben amikor sem a vásárló sem a vásárlás ténye nem beazonosítható, nem hozható összefüggésbe a Felek közötti adás-vételi szerződés megkötésének tényével, a Szolgáltató megtagadja az elállással kapcsolatos bármilyen kötelezettségét mivel, ilyen esetekben tényként kezeli azt, hogy a Szolgáltató és az elállással élni kívánó fél között adás-vételi szerződés nem jött létre, így a Szolgáltatót nem terheli semmilyen kötelezettség.

7/e Elállási nyilatkozat sablon
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza
részünkre)

————————————————————————————————————————

Címzett
Electric Gate KFT
Levél cím: 1181 Budapest Üllői út 343
E-mail cím: info@kaputechnikaszakuzlet.hu

Alulírott …………………………… …………. kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék, termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Termékmegnevezése:
Mennyiség:
Számla sorszám:

több termék esetén

Termékmegnevezése:
Mennyiség:
Számla sorszám:

Termékmegnevezése:
Mennyiség:
Számla sorszám:

A termék átvételének időpontja: ………………… év …………………… hónap …………………. nap

A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása:

Kelt

A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg vissza nem kapta a terméket, termékeket és azt be nem vizsgálta.
————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

7/e Elállási jog gyakorlásának elutasítása

Az elállási joggal az Ügyfél a következő esetekben nem élhet

– A 14 naptári nap lejárata után.

– Az elállási nyilatkozat megküldésének mulasztása esetén.

A fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elké­szített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében, tehát egyedileg legyártott termékek esetében.
Ide tartozik minden a Szolgáltató által forgalmazott kapuk, garázskapurugók, garázskapuk, az Ügyfél kérése és paraméterek megadása utáni méretre gyártott, vágott termékekre.

Abban az esetben, ha az Ügyfél vállalkozás, azaz olyan természetes vagy nem természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Ha a visszaküldött termék sérült, hibás.

Ha a túlhasználtai költség meghaladja a termék vételi árát.

– Ha 7. pont és a 7. pont alpontjaiban található feltételek valamelyike nem teljesül.

 


8. Garancia, szavatosság

Garanciát csak az általunk eladott, számlával és jótállási jeggyel igazolt termékekre tudunk biztosítani.
Más általunk is forgalmazott, de máshol vásárolt termékek garanciális cseréjét, javítását az eladó személynél, vállalkozásnál tudja érvényesíteni.
Garancia és jótállási információkat a Jótállási információk mellékletben találja meg, ami a garanciális feltételek alapját képzik.

Jótállási jegy megtekintése


9. Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat

9/a.) A Szolgáltató a Megrendelők, Fogyasztók számára személyes vásárlás lehetőségét, illetve a megrendelt termékek átvételét szaküzletében biztosítja.

Elnevezés: Kaputechnika Szaküzlet és Szerviz
Cím: 1181 Budapest Üllői út 343
Az üzlet rendes nyitva tartási ideje: Hétfőtől-Péntekig 9:00 – 18:00
Telefonszám: (+361) 205 41 66 | (+3620) 433 55 10
Elektronikus levelezési cím:

A szaküzletben ügyfélszolgálat működik, amelyen telefonon és személyesen is érdeklődhetnek termékeinkkel kapcsolatosan.
A feltüntetett telefonszámok normál díjas hívószámok.
A fenti nyitva tartás eltérhet az ünnepnapok, áthelyezett munkanapok, illetve a szabadságolások esetén az üzemszerű nyitva tartás eltérésétől függően, amelyről a Szolgáltató weboldalán és fizikálisan tájékoztatást ír ki.


10. Adatszolgáltatás és a Webes sütik (cookie) használata

10/a,) Adatszolgáltatás és személyes adatok kezelése

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként és vagy közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

10/b,) Web oldal sütik (cookie) használata

Weboldalunk úgynevezett sütiket használ az oldala működése és egyéb marketinges tevékenységek végett.
Abban az esetben, ha az Ügyfél először jár a Szolgáltató weboldalán erről tájékoztatást kap az oldal alján.
Abban az esetben, ha az Ügyfél, a figyelmeztetés ellenére is tovább használja a weboldalt elfogadja a sütik használatát.
A sütik törlését böngészője típusától függően lehet, törölni illetve korlátozni, erről bővebben tájékoztatást kaphat a böngészője gyártójától.

10/c.) Google Adwords használata

A Szolgáltató a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.
A konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“

Amikor az Ügyfél egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy konverziókövetéshez szükséges süti kerül a számítógépre.
Ezeknek a sütiknek az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így az Ügyfél nem is azonosítható általuk.

Abban az esetben, amikor az Ügyfél a weboldalt böngészi, és a süti még nem járt le, akkor a Google és a Szolgáltató is láthatja, hogy az Ügyfél a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

10/d.) A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


11. Egyéb rendelkezések

11/a.)

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következhet be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11/b.)

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


12. Weboldal tárhely szolgáltatójának adatai

Cégnév: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Adószám: 14992511-2-02
EU közösségi adószám: HU 14992511
Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-075023

Köszönjük, hogy átolvasta jelen Általános Szerződési Feltételeket és Ön is tudatos vásárlóként jár el, amikor terméket vásárol.
Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, készséggel állunk a rendelkezésére munkanapokon nyitva tartási időnkön belül.